Välkommen in på
min webbsida!  

Möt "Bröderna", "Me and Jake" eller mina nyligen gjorda målningar som finns härintill... Ett avtryck/intryck av att betrakta och begrunda Picassos skisser...Picasso hade ett visst intresse för tjurar. Han både skissade och målade många. Vid ett tillfälle gjorde han ett antal skisser av just tjurar i en naivistisk stil. Här är mina tolkningar efter att ha sett dessa skisser!