Till Solna Konsthalls vårsalong 2023 blev mina målningar ”Min vän prinsen” och ”Vi två” utvalda att få delta.
 
Det var en jurybedömd salong och 217 verk lämnades in – 100 verk valdes ut. Utställningen ägde rum mellan den 4 april och den 17 maj 2023 i Solna Konsthall.

Min vän prinsen

Vi två