KARIKATYRER

Under 1990-talet ägnade jag en hel del tid åt att teckna karikatyrer.
Nedan ser ni några av dem.

Den här teckningen gjorde jag efter att fallet X uppmärksammades på Irland 1992. Det var en 14-årig flicka som blivit gravid efter en våldtäkt men som förhindrades att resa till Storbritannien för att utföra abort. 

         Ingvar Carlsson

Rädslan fanns att när vi gick med i EU 1995 - så skulle svenska soldater bli tvingade ut till orosområden i världen. 

   Ian Wachtmeister
   (partiledare för Ny 
   Demokrati på 1990-talet)