Carl Bildt.

Under 1990-talet ägnade jag en hel del tid åt att teckna karikatyrer. Nedan ser ni några av dem.

         Ingvar Carlsson

         Ian Wachtmeister

Rädslan fanns att när vi gick med i EU 1995 - så skulle svenska soldater bli tvingade ut till orosområden i världen. 

         Den här teckningen gjorde jag efter
         att fallet X uppmärksammades på
         Irland 1992. Det var en 14-årig
         flicka som blivit gravid efter en
         våldtäkt men som förhindrades att
         resa till Storbritannien för att utföra
         abort.