Picasso hade ett visst intresse för tjurar. Han både skissade och målade många. Vid ett tillfälle gjorde han ett antal skisser av just tjurar i en naivistisk stil. Här är några av mina tolkningar efter att ha sett dessa skisser!