MEMO FROM MAXIME

Vad kan ”Memo from Maxime” betyda, kan man fundera?
Och vad är det bilderna föreställer? 
Maxime är ett namn jag haft nära mitt hjärta nästan hela mitt liv. Maxime får i detta sammanhang vara mitt alter ego. Det är Maxime som har upplevt, eller reflekterat eller summerat en situation och den kondenserade formen är det ni ser på denna sida.